Υπηρεσίες
ilektrologika sistimata
Ηλεκτρολογικά Συστήματα
ipiresies-klimatismos
Κλιματισμός
ypiresies-pirosvesi
Πυρόσβεση
ypiresies-idravlika
Υδραυλικά
ipiresies-thermansi
Θέρμανση
sintirisi mixanon
Συντήρηση Μηχανών
Αναλυτικότερα:

Ηλεκτρολογικά Συστήματα

Υποσταθμοί μέσης τάσης
Αυτοματισμοί (Κλασσικοί, PLC, BMS, κλπ)
Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
Φωτοβολταϊκά πεδία
Εγκαταστάσεις χαμηλής και μεσαίας τάσης
Συναγερμοί
Κυκλώματα φωτισμού
Ηλεκτρολογικοί πίνακες
Σύστημα πυρανίχνευσης
Σύστημα CCTV
Συστήματα BMS
Γειώσεις και αντικεραυνική προστασία
Μονάδες UPS (έλεγχος, δοκιμή και καθαρισμός)
Θερμογραφικός έλεγχος

Κλιματισμός

Υδρόψυκτοι και αερόψυκτοι ψύκτες
Μονάδες βιομηχανικής ψύξης
Ανεμιστήρες εξαερισμού οροφής, fan section κλπ
Δίκτυο αεραγωγών
Rooftop μονάδες
VRV
Split units
Συστήματα εξαερισμού VAM

Πυρόσβεση

Πυροσβεστικό συγκρότημα και δίκτυο πυροπροστασίας (βάσει NFPA 20 – 25 και ΕΝ 12845+Α2)
Έλεγχος πυροσβεστικών φωλιών και εύκαμπτων σωληνώσεων με δοκιμή υπό πίεση
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Μ.Ε.Κ.)

Υδραυλικά

Αντλητικά συγκροτήματα
Δίκτυα πόσιμου νερού
Δίκτυα ομβρίων υδάτων
Δίκτυο αποχέτευσης
Σωληνώσεις σιδήρου, PPR, PE, Pex Al
Άντληση υδάτων και λυμάτων με φορητά μέσα
Εγκαταστάσεις υγιεινής και WC

Θέρμανση

Εγκαταστάσεις πετρελαίου
Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου
Λέβητες – Καυστήρες
Αντλίες θερμότητας

Συντήρηση Μηχανών

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Μ.Ε.Κ.)
Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ)
Αντλίες
Επισκευή / Αποκατάσταση
Μετάβαση στο περιεχόμενο