Πιστοποιήσεις

ISO

Η Εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιητικά σε συμμόρφωση των διεθνών προτύπων ISO, για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι υπηρεσίες μας χαρακτηρίζονται από ασφάλεια και υψηλή ποιότητα.

ISO 9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 9001
Διαθέτουμε αναβαθμισμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εγκαταστάσεων.

ISO 14001:2015

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO 14001
Διαθέτουμε αναβαθμισμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εγκαταστάσεων.

ISO 45001:2018

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
ISO-45001
Διαθέτουμε αναβαθμισμένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εγκαταστάσεων.

(ΕΕ) 2015/2067

Περί Φθοριούχων Αερίων
Διαθέτουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/2067 σχετικά με εγκατάσταση, επιδιόρθωση, επισκευή, συντήρηση και παροπλισμό σταθερού εξοπλισμού ψύξης, εξοπλισμού κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.
Μετάβαση στο περιεχόμενο