Προφίλ Εταιρείας
Η Έναυση είναι μία τεχνική – κατασκευαστική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2012 στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας τεχνικών και κατασκευαστικών υπηρεσιών εναρμονισμένων με προδιαγραφές διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO.
Διαθέτουμε εξειδικευμένα στελέχη, διατηρούμε υψηλού επιπέδου τεχνικό προσωπικό, επενδύουμε σε μακροχρόνιες συνεργασίες, και νέες τεχνολογίες και προσφέρουμε ολοκληρωμένα πακέτα “custom made” με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.
Η Εταιρεία μας διαθέτει πάνω από 50 άτομα μόνιμο προσωπικό και συνεργάζεται με πιστοποιημένες εταιρείες σε όλη την Ελλάδα.
Με εφόδια την εμπειρία, τη γνώση σε κάθε έργο και την εξειδίκευση των στελεχών μας, σε συνδυασμό με το εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας, έχουμε διαμορφώσει υψηλές αξίες και όραμα σε κάθε συνεργασία.
Το προσωπικό μας:
Διοικητικό προσωπικό
Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί
Μηχανολόγοι μηχανικοί
Τεχνικό προσωπικό
Επίσης, διαθέτουμε ιδιόκτητο στόλο οχημάτων, πλήθος εργαλείων και εξοπλισμών, επιτυγχάνοντας αυτονομία και προσφέροντας αμεσότητα σε οποιαδήποτε ανάγκη των πελατών μας.
Στην Έναυση πιστεύουμε στην αριστεία και στην ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών μας, που οδηγεί σε μια προσέγγιση τριών πυλώνων:
Ασφάλεια Εργονομία Οικονομία Ασφάλεια Εργονομία Οικονομία
Ασφάλεια Εργονομία Οικονομία Ασφάλεια Εργονομία Οικονομία
Μεταξύ των πελατών μας συγκαταλέγονται κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, οι εγκαταστάσεις των οποίων βρίσκονται σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια.
Μετάβαση στο περιεχόμενο